Velkoobchod prostředků osobní hygieny


Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: Ing. Pavlína Vajdíková - ADONIS

IČ: 46192115

Se sídlem: Vlčnovská 1200, 688 01 Uherský Brod

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne .......... jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě www.adonis.cz objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ………. dne ……….

 

 

....................................................

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

 

 

Přílohy:

Doklad o koupi

 

Podpis................................................................

« zpět na seznam článků