Velkoobchod prostředků osobní hygieny


GDPR - zásady práce s osobními údaji

GDPR - Zásady práce s osobními údaji

Obecná ustanovení

Firma Adonis klade na ochranu osobních údajů velký důraz. Již od počátku chráníme údaje našich zákazníků co nejlépe dovedeme. Všechna data, která jsme obdrželi za účelem realizace Vaší objednávky, jsou chráněna proti zneužití. Jakékoliv záznamy z naší databáze zákazníků nejsou poskytovány třetím osobám (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky a pokud nám to neukládá zákon) a slouží pouze pro potřeby firmy Adonis

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o formě, jakou můžete svá práva uplatňovat.

Zpracování osobních údajů na www.adonis.cz provádí firma Ing. Pavlína Vajdíková-Adonis,          IČ: 461 92 115. Zpracovatel je řádně registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů.

Spravované osobní údaje

Na stránkách Adonisu ukládáme a spravujeme osobní údaje našich uživatelů. Rozsah údajů se liší dle role uživatele. Záleží tedy na tom, zdali jste nakupující firma (velkoodběratel) nebo soukromá osoba (maloodběratel) a také, zda jste registrováni či nikoliv.

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby a pro odpovídající účely:

Nákup zboží na Adonis.cz

Abychom mohli vyřídit vaši objednávku, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje.  

Tyto osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vaší registrace na Adonis.cz,  případně vyplněním vašich údajů na webové stránce s nákupním košíkem a snažíme se o jejich minimalizaci.

Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to stanovuje daňový zákon.

Marketingová komunikace

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek o výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách na Adonis.cz. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat. 

E-mailová podpora

V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím některého našeho kontaktního emailu, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Telefonická podpora

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních telefonních čísel, na začátku hovoru vás můžeme požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Více informací o používání cookies naleznete na  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Vaše práva jako subjektu údajů aneb co dělat, když chci své osobní údaje smazat nebo upravit

Pokud si přejete uplatnit níže uvedená práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit rovnou přihlášením se do svého zákaznického účtu na stránkách www.adonis.cz. Pokud u nás nemáte vytvořený účet a provedli jste nákup bez registrace, ale přesto byste rádi uplatnili některé z níže uvedených práv k ochraně svého soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu adonis@adonis.cz.

Pro přihlášení ke svému účtu potřebujete své přihlašovací údaje (uživatelské jméno/e-mail a heslo). Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovíme vám do 1 měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám poskytli.

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

Zrušení účtu nakupujícího

  1. Pokud nakupující provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.
  2. Pokud nakupující neprovedl žádnou objednávku, jeho data mohou být na jeho žádost smazána s výjimkou těch údajů, která se týkají účelů zajištění bezpečnosti provozu systému a sítě (IP adresa).

Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Pokud máte účet na stránkách www.adonis.cz, můžete tyto údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu. Některé údaje není možné opravit přímo (například údaje uvedené na faktuře), pak nás prosím kontaktujte telefonicky nebo mailem.

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Vaše další práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům

Zabezpečení dat

Vaše data ukládáme výhradně ve vlastním účetním programu, webových stránkách a archivu.   Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

« zpět na seznam článků